Boerderijcomposteren: het delen van een machine via een product- dienstcombinatie

Vanuit de ambitie om landbouw, de mens en haar omgeving terug dichter bij elkaar te brengen, heeft de organisatie ‘t Boerenlandschap vzw (een vereniging van landbouwers en burgers in de omgeving van Zillebeke) afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen en activiteiten ontwikkeld.

Scheren van hagen

Deze vereniging van boeren en burgers scheren ondermeer hagen en houtkanten in het buitengebied, maaien bermgras, zijn actief in boerderijcomposteren en de preventie tegen wildschade. Inkomsten komen van de gemeente voor het onderhoud van deze kleine landschapselementen en uit de verkoop van diensten aan andere boeren, bv. verhuur van de compostkeerder.

De voordelen van Boerderijcomposteren

Boerderijcompost is een logische, aanwezige materiaalkringloop op het niveau van landbouwbedrijven. Het voordeel is dat boerderijcompost de organische koolstoflaag weer opbouwt, het bodemleven verrijkt en van de nodige nutriënten voorziet.

Groenafval

Door de verhoging van de biodiversiteit bouwt zich het ziektewerend vermogen van de bodem op.  Daarvoor wordt bedrijfseigen restmateriaal aangewend zoals preiafval, tomatenloof, wortelresten van witloof, stalmest, houtig materiaal… Naast dit, voornamelijk groen materiaal, zou het ook mogelijk moeten zijn om het snoeiafval, bermgras, rietmaaisel, houtsnippers… uit het landschapsbeheer van de vzw hierbij op een duurzame manier te verwerken. Het is dit percentage bruin materiaal (ca 45%, zoals stro, houtsnippers…) die de hoeveelheid koolstofgehalte in de hoop bepaalt.

De product-dienstcombinatie Boerderijcomposteren

Compostkeerder

Eén van de meest geschikte methoden om organische restproducten om te vormen tot een hoogwaardige bodemverbeteraar is het aëroobe composteringsproces. Boerdeijcomposteren maakt gebruik vandit systeem. Het proces vergt echter wel wat opvolging. Eens de temperatuur de 65° overstijgt, of het CO2-gehalte wordt hoger dan 16%, dan wordt het hoog tijd om de hopen om te keren. Voor grote volumes is een compostkeerder vereist, een machine getrokken door een tractor welke door landbouwers bij ‘t Boerenlandshap gehuurd kan worden.

Meer vind je op www.boerenlandschap.be

One Response to Boerderijcomposteren: het delen van een machine via een product- dienstcombinatie

 1. Jan Michel Coenen says:

  Hallo,
  Als reactie op boerderijcomposteren verwijs ik graag naar het bestaan van een mobiele composteer mengmixer. Deze
  machine laat toe om zowel in open lucht als in een gesloten LDPE zak te composteren. De CERNIN MK regelt het versnipperen, het mengen en het vullen van de homogeen gemengde materialen in de PDPE zakken via de automatische pers en dit aan een productie capaciteit van + 40 ton per dag. Met hulp van het computerprogramma
  kan er gemengd worden naar de meest gunstige of optimale C/N verhouding. Het composteer proces wordt via sensoren gemeten en draadloos doorgestuurd naar de monitor waardoor constante opvolging en indien gewenst lichte bijsturing mogelijk wordt. Voordelen zijn hier : flexibiliteit, geen infrastructuur, weinig ruimte nodig, geen
  geurhinder, controle op het proces, geringe investering.
  Bij ons een weinig gekende technologie maar met bijzondere kwaliteiten !
  Een economisch bijzonder interessant gegeven voor elk land- en tuinbouwbedrijf met een investering en werking die makkelijk kan gedragen worden door meerdere bedrijven samen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>