Koppert bv: gebruik maken van de natuur om plagen te bestrijden en gewassen te bestuiven

Koppert bv uit Nederland heeft haar wortels in de land- en tuinbouw en is vandaag de internationale marktleider in natuurlijke bestuivingstechnieken en biologische gewasbescherming in de land- en tuinbouwsektor.

Het begon allemaal begin de jaren zestig. David Koppert was bij de eerste generatie voorvechters van biologische landbouw. Bovendien had hij al lang een hekel aan de omslachtigheid van chemische pesticiden: alle bescherming, maatregelen, douches ed. die daarbij kwamen kijken gaven hem er geen goed gevoel bij. Daarom ging hij op zoek in de natuur naar natuurlijke vijanden van pesticiden, en zocht naar manieren waarop hij die kon inzetten in zijn eigen serres waar tomanten en komkommers werden geteeld.

Zo werd hij één van de eerste tuinbouwers in Nederland die actief aan de slag ging met Onze-Lieve-Heersbeestjes om bladluizen te lijf te gaan. Om zijn passie en overtuiging met naburige tuinbouwers in de streek te delen, deelde hij gratis kweekdoosjes uit.

In de eerste helft van de jaren zeventig leken insekten een ernstige handel te worden voor Koppert. Zijn eerste commerciële doorbraak kwam wanneer hij de ultieme vijand van de spintmijt succesvol wist na te kweken en te distribueren. de spintmijt was op dat moment een echte nachtmerrie in de komkommerteelt. In 1972 namen Peter’s zonen Peter en Paul de zaak over, en realiseerden een internationaal marktsucces met de nakweek van een Braziliaanse sluipwesp die heel doeltreffend was bij de bestrijding van de witte vlieg. Een parasiet waar ook fabrikanten van chemische bestrijdingsmiddelen geen raad mee wisten.

Naast insekten in de strijd tegen plagen en parasieten wordt ook snel de inzetbaarheid van onder andere aardhommels voor gewasbestuiving ontdekt en onderzocht om ook op grote schaal commercieel waar te maken.

Vandaag is ‘Koppert Biological Systems’ de expert in het kweken en distribueren van achttien verschillende jagende insekten, en daarnaast nog een uitgebreide lijst andere insekten voor bestuiving, zwammen, micro-organismen enz… voor zeer uiteenlopende toepassingen. Daarnaast verkopen ze ook nog allerlei verwante systemen, training en consultancy. In 2002 wist Koppert een omzet op te tekenen van 40 miljoen Euro en stelden ze 250 mensen tewerk.

5% van hun omzet komt van de biologische landbouw. Dat toont aan dat ook de intensieve landbouw flink gebruik maakt van insekten, vaak gecombineerd met chemische bestrijding.  Vandaag wordt in 90% van de tomaten en komkommerteelt in Europa  producten van Koppert of aanverwanten ingezet.

Voor meer informatie, ga zeker kijken op de website van Koppert:

http://www.koppert.nl

Leave a comment

PCG: onderzoek naar combinatieteelt vis en tomaten

Het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw) startte in 2007 een verkennende studie om na te gaan hoe tomaten en vis in één kas kunnen worden geteeld. Toen naast tuinders ook de tuinbouwtoelevering geïnteresseerd was in de mogelijkheden werden in 2008 en 2009 twee praktijkproefopstellingen uitgebouwd.

Combinatieteelt vis en tomaten

De motivatie om tomaten in combinatie met de vissoort tilapia te kweken kwam er door de stijgende productiekosten, de niet duurzame kwaliteit van vissen op zee en de steeds groter wordende behoefte aan consumptievis. De voordelen van het systeem zijn onder meer schaalvoordelen door het dubbel gebruik van infrastructuur en het herbruikbare afvalwater van de vissen dat zeer voedzaam is voor de tomaten.

Vrij naar een artikel in ‘Groenten en Fruit Actueel’

Leave a comment

Innova Manure: de natuur inschakelen voor mestverwerking

Erik en IvanHet bedrijf Innova Manure vindt zijn oorsprong in de varkenshouderij en is ontstaan uit een fundamentele noodzaak: zonder mestverwerking heeft de veeteelt in Vlaanderen immers geen toekomstperspectieven. Vanuit die context heeft het bedrijf een vooruitstrevend en baanbrekend procédé ontwikkeld voor de verwerking van biologisch voorbehandelde mest, met integrale verwijdering van de aanwezige nutriënten (stikstof en fosfor): “Constructed Wetlands”. Het procédé levert voor het eerst in het landschap van de Vlaamse mestverwerking een loosbaar en herbruikbaar water op; iets wat tot voor kort technisch en/of economisch niet haalbaar was. Het procédé omvat een complexe cascade van aangelegde moeraslanden. Bij het oplossen van het mestprobleem in de varkensteelt, wordt dus tegelijk ook een fraaie vorm van natuurwaarde gecreëerd.

De drijvende krachten achter Innova Manure zijn Erik Meers en Ivan Tolpe.
Meer over Innova Manure en hun constructed wetlands vind je op hun website:

http://innova-manure.com/

Leave a comment

Boerderijcomposteren: het delen van een machine via een product- dienstcombinatie

Vanuit de ambitie om landbouw, de mens en haar omgeving terug dichter bij elkaar te brengen, heeft de organisatie ‘t Boerenlandschap vzw (een vereniging van landbouwers en burgers in de omgeving van Zillebeke) afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen en activiteiten ontwikkeld.

Scheren van hagen

Deze vereniging van boeren en burgers scheren ondermeer hagen en houtkanten in het buitengebied, maaien bermgras, zijn actief in boerderijcomposteren en de preventie tegen wildschade. Inkomsten komen van de gemeente voor het onderhoud van deze kleine landschapselementen en uit de verkoop van diensten aan andere boeren, bv. verhuur van de compostkeerder.

De voordelen van Boerderijcomposteren

Boerderijcompost is een logische, aanwezige materiaalkringloop op het niveau van landbouwbedrijven. Het voordeel is dat boerderijcompost de organische koolstoflaag weer opbouwt, het bodemleven verrijkt en van de nodige nutriënten voorziet.

Groenafval

Door de verhoging van de biodiversiteit bouwt zich het ziektewerend vermogen van de bodem op.  Daarvoor wordt bedrijfseigen restmateriaal aangewend zoals preiafval, tomatenloof, wortelresten van witloof, stalmest, houtig materiaal… Naast dit, voornamelijk groen materiaal, zou het ook mogelijk moeten zijn om het snoeiafval, bermgras, rietmaaisel, houtsnippers… uit het landschapsbeheer van de vzw hierbij op een duurzame manier te verwerken. Het is dit percentage bruin materiaal (ca 45%, zoals stro, houtsnippers…) die de hoeveelheid koolstofgehalte in de hoop bepaalt.

De product-dienstcombinatie Boerderijcomposteren

Compostkeerder

Eén van de meest geschikte methoden om organische restproducten om te vormen tot een hoogwaardige bodemverbeteraar is het aëroobe composteringsproces. Boerdeijcomposteren maakt gebruik vandit systeem. Het proces vergt echter wel wat opvolging. Eens de temperatuur de 65° overstijgt, of het CO2-gehalte wordt hoger dan 16%, dan wordt het hoog tijd om de hopen om te keren. Voor grote volumes is een compostkeerder vereist, een machine getrokken door een tractor welke door landbouwers bij ‘t Boerenlandshap gehuurd kan worden.

Meer vind je op www.boerenlandschap.be

1 Comment