Over Agrocycle

Agrocycle is een overleg- en studieplatform rond duurzame land- en tuinbouw. In het bijzonder willen we hier nagaan in welke mate principes van gesloten kringlopen van biomassa en energie kunnen bijdragen aan een sterkere land- en tuinbouweconomie.

Het concept van cradle-to-cradle wordt wat dat betreft als zeer veelbelovend beschouwd, en staat hierbinnen centraal. Daarom willen we op deze website in de eerste plaats kennis-, ervaring-, inzichten en bestaande praktijkvoorbeelden bij elkaar brengen en delen onder de betrokken stakeholders.

Het initiatief van agrocycle is er gekomen onder impuls van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw, en is er voor iedereen met interesse en ambitie rond het thema.