Vlaams-Brabant stimuleert kringloop sluiten

 In de agrovoedingsketen zijn op individueel bedrijfsniveau al heel wat acties ondernomen inzake duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. Op ketenniveau daarentegen is er nog onvoldoende gebeurd. Om hier verandering in te brengen is het belangrijk inzicht te krijgen in het systeem. 

Via het project Agrocycle in de agrovoedingsketen wil het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw samen met KHLeuven inzetten op de detectie en ondersteuning van het sluiten van kringlopen t.e.m vermarkting (cradle to cradle) in de agrovoedingsketen. De focus ligt op de regio Vlaams-Brabant. Om deze doelstelling te bewerkstelligen zal een traject worden bewandeld van inventarisatie en grondige analyse van mogelijke concepten van kringloop sluiten in deze sector. Dit wordt gevolgd door een analyse van het waarom van het niet-sluiten van sommige kringlopen en een onderzoek naar de hefbomen voor verandering. Op basis van deze resultaten kunnen nieuwe product- of procesinnovaties in het leven worden geroepen, nieuwe en ongewone samenwerkingsverbanden aangegaan en pilootprojecten opgestart. Het zal de innovatie in de regio ten goede komen wanneer de output van dit project geïntegreerd wordt in andere initiatieven, die kennisontwikkeling en innoverende projecten in het brede domein van gezonde voeding voor mens en dier stimuleren en die eveneens specifieke aandacht schenken aan de interactie met en de reconversie van de traditioneel sterke landbouwsector in de regio Vlaams-Brabant.

De uitvoering van dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>