Category Archives: Business model innovatie

Hefbomen en barrières voor kringloopsluiten in de Vlaamse land- en tuinbouwsector

In het verduurzamen van de landbouwsector vormt het sluiten van de materiaal- en energiekringlopen een belangrijk ontwikkelingspad. Het kringloopsluiten (cradle to cradle) wordt als veelbelovend beschouwd en staat hierbinnen centraal. Op verzoek van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw heeft … Continue reading

Leave a comment

Het Wijveld demonstreert een nieuw business model voor landbouwbedrijven in een stedelijke omgeving

Het Wijveld is een intiatief dat is opgestart in 2008, en is een mooi Belgisch voorbeeld van ‘community based agriculture’. Het is een interessant model dat consumenten rechtstreeks weet te verbinden met hun voedsel en ook de tussenhandel weet te … Continue reading

Leave a comment

PCG: onderzoek naar combinatieteelt vis en tomaten

onderzoek naar combinatieteelt vis en tomaten Continue reading

Leave a comment

Boerderijcomposteren: het delen van een machine via een product- dienstcombinatie

Vanuit de ambitie om landbouw, de mens en haar omgeving terug dichter bij elkaar te brengen, heeft de organisatie ‘t Boerenlandschap vzw (een vereniging van landbouwers en burgers in de omgeving van Zillebeke) afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen en activiteiten ontwikkeld, onderandere het boerderijcomposteren. Continue reading

1 Comment