Author Archives: Stijn Bossin

Agrocycle event ‘ Kringloopsluiten, een verhaal zonder einde’

Op het Agrocycle-event werden een aantal spraakmakende voorbeelden vanuit de agrovoedingsketen in de kijker gezet die neven- en reststromen tot een minimum beperken of benutten als nieuwe grondstof en gingen op zoek naar hefbomen en barrières bij het sluiten van … Continue reading

Leave a comment

Agrocycle – ook in de biosector?

Door nevenstromen/reststromen binnen je bedrijf kritisch te onderzoeken, kan je er vaak een toegevoegde waarde voor vinden. Misschien kunnen ze een nieuwe bestemming krijgen als grondstof of als hoogwaardig product met een originele toepassing.  Op deze manier worden kringlopen verder … Continue reading

Leave a comment

Gras kleurt economie groen!

Het project Grassa! uit Nederland ontwikkelde de eerste mobiele grasraffinage machine. Deze installatie verwerkt vers gemaaid gras tot vezels en sap waaruit eiwitten worden gewonnen. Het levert waardevolle en duurzame producten op voor de veehouderij en de papierindustrie en op … Continue reading

Leave a comment

Growbag teeltsubstraat: een duurzaam gesloten cyclus

De teelt van tomaten, paprika’s en komkommers onder glas gebeurt in Vlaanderen voornamelijk op substraat en dan meer bepaald op steenwol. Ondanks de vele voordelen die de substraatteelt biedt, is het gebruik van steenwol toch enigszins een probleem aan het … Continue reading

Leave a comment

Hefbomen en barrières voor kringloopsluiten in de Vlaamse land- en tuinbouwsector

In het verduurzamen van de landbouwsector vormt het sluiten van de materiaal- en energiekringlopen een belangrijk ontwikkelingspad. Het kringloopsluiten (cradle to cradle) wordt als veelbelovend beschouwd en staat hierbinnen centraal. Op verzoek van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw heeft … Continue reading

Leave a comment

Powerfarms Concept

Dieren produceren uit voeder vlees, mest, CO2, water en warmte. De mest wordt zo snel mogelijk afgevoerd om de waardevolle stoffen te behouden en het ontwijken van schadelijke gassen te voorkomen. Vervolgens wordt de mest vergist en geraffineerd (o.a. scheiding … Continue reading

1 Comment

De rol van cradle to cradle voor de landbouwsector

Eline de Regt & Dirk Van Gijseghem December 2010 In 2002 introduceerden McDonough en Braungart een concept dat verder gaat dan duurzaamheid: cradle to cradle (C2C). De kern ervan is: “afval is voedsel”, aangezien alle materialen na hun leven in … Continue reading

Leave a comment