Monthly Archives: april 2011

Growbag teeltsubstraat: een duurzaam gesloten cyclus

De teelt van tomaten, paprika’s en komkommers onder glas gebeurt in Vlaanderen voornamelijk op substraat en dan meer bepaald op steenwol. Ondanks de vele voordelen die de substraatteelt biedt, is het gebruik van steenwol toch enigszins een probleem aan het … Continue reading

Leave a comment

Vlaams-Brabant stimuleert kringloop sluiten

 In de agrovoedingsketen zijn op individueel bedrijfsniveau al heel wat acties ondernomen inzake duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. Op ketenniveau daarentegen is er nog onvoldoende gebeurd. Om hier verandering in te brengen … Continue reading

Leave a comment

Hefbomen en barrières voor kringloopsluiten in de Vlaamse land- en tuinbouwsector

In het verduurzamen van de landbouwsector vormt het sluiten van de materiaal- en energiekringlopen een belangrijk ontwikkelingspad. Het kringloopsluiten (cradle to cradle) wordt als veelbelovend beschouwd en staat hierbinnen centraal. Op verzoek van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw heeft … Continue reading

Leave a comment

Powerfarms Concept

Dieren produceren uit voeder vlees, mest, CO2, water en warmte. De mest wordt zo snel mogelijk afgevoerd om de waardevolle stoffen te behouden en het ontwijken van schadelijke gassen te voorkomen. Vervolgens wordt de mest vergist en geraffineerd (o.a. scheiding … Continue reading

1 Comment